வெற்றி இலக்கை அடைய சுலபமான 5 வழிகள் !

ஒரு ஈசியான வழி இருக்கிறது. எப்போதும் எடுக்கும் முயற்சியைவிட, கூடுதலாக நீங்கள் கடுமையாக உழைத்தால் வெற்றிக்கு அருகில் நீங்கள் சென்று விடுவீர்கள். உங்களின் ந…

Read more

எதையும் ஈடுபாட்டுடன்...

எந்த செயல் புரிய முனைந்தாலும் அதை முழு ஈடுபாட்டுடன் பொறுப்பாய் நிறைவேற்றி முடிக்கும் மனோபாவம் வேண்டும். மனமிருந்தால் செய்வேன்; இல்லையெனில் 'என் வழி தன…

Read more

வாழ்க்கையை வீணாக்காதீர்கள்...

வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய வேண்டுமானால் முதலில் உங்கள் முன்னுரிமைகளை நிர்ணயித்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு எது வேண்டாம்? என்பதைப் பற்றி சிந்திக்க வேண்டாம். …

Read more

உண்மை எப்போதும் வெல்லும்...

எப்போதும் உண்மையே பேசுங்கள்..நீங்கள் பொய் பேசினால் அந்தப் பொய்யை நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும்.. அதேநேரம் நீங்கள் உண்மை பேசினால் அந்த உண்மை உங்களைக் காப்பாற்…

Read more

அவமானங்கள்

உறுதியான மனம் இருந்தால் அவமானங்கள் வரும் போது மனதின் கதவை இறுக அடைத்துத் தாழ் போட்டுக் கொள்ளலாம். நாம் அனுமதிக்காவிடில் அவமானங்கள் நமக்குள் போய் அமர்வதேயி…

Read more

துவண்டு விடாதீர்கள்...

வாழ்க்கை என்னும் பாதையில் பெரிய குழியில் நீங்கள் தடுக்கி விழுந்தாலும், இத்தோடு நம் கதை முடிந்தது. என்று கருதாமல் எப்படி குழியில் இருந்து மேலே வருவது எப்பட…

Read more

கனிவான வார்த்தைகள்

மனதில் அழுக்குகளை வைத்துக் கொண்டு வெளியே செய்கின்ற ஒப்பனைகள் வெறும் முகப்பூச்சாக குறுகிய காலம் மட்டுமே இருக்கும். நம் புன்னகை கூட போலியாக வெளிவேஷமாக இருப்…

Read more